Prispevki javnih ustanov Sončnica

ZDRUŽENJE/ASSOCIAZIONE SKUPNOST DRUŽIN SONČNICA –

Davčna številka:  91019910313

DEŽELA F.J.K. / REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

znesek/importo: 20.335,00 €
datum/data: 06.11.2020
klica/causale: LR N. 13/2019 Art.11 c. 7-9 70% anticipo finanziamento di interventi manutenzione ordinaria locali sede sociale / 70% avans PRISPEVKA ZA VZDRŽEVALNA DELA SEDEŽA

DEŽELA F.J.K. / REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

znesek/importo: 7.500,00 €
datum/data: 11. 12. 2020
klica/causale: LR N. 26/2007 Art. 18 c. 10 30% saldo contributo-finanziamento a sostegno di iniziative “Musikal LAK ZA SANJE”