Prispevki javnih ustanov PD Vrh sv. Mihaela

SEZNAM JAVNIH PRISPEVKOV V LETU 2021
ELENCO CONTRIBUTI PUBBLICI 2021
Preglednost in objava javnih podpor – Zakon 4. avgust 2017 št. 124
PROSVETNO DRUŠTVO VRH SV. MIHAELA- CIRCOLO CULTURALE VRH SV. MIHAELA –
Davčna številka/codice fiscale: 91023200313

DEŽELA FURLANIJA JULIJSKA KRAJINA preko ZVEZE SLOVENSKE KATOLIŠKE
PROSVETE/REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA tramite l’UNIONE CULTURALE
CATTOLICA SLOVENA
D.Š./P.IVA: 80014930327

znesek/importo: 1.986,12 €
datum/data: 08/03/2021
predmet podpore/causale: predujem prispevka za redno delovanje 2020/ acconto
contributo attività istituzionale 2020

DEŽELA FURLANIJA JULIJSKA KRAJINA preko ZVEZE SLOVENSKE KATOLIŠKE
PROSVETE/REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA tramite l’UNIONE CULTURALE
CATTOLICA SLOVENA
D.Š./P.IVA: 80014930327

znesek/importo: 4.013,88 €
datum/data: 09/12/2021
predmet podpore/causale: saldo prispevka za redno delovanje 2020/ saldo contributo
attività istituzionale 2020

DEŽELA FURLANIJA JULIJSKA KRAJINA/REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA tramite
l’UNIONE CULTURALE CATTOLICA SLOVENA
D.Š./P.IVA: 80014930327

znesek/importo: 19.170,00 €
datum/data: 08/07/2021
predmet podpore/causale: prispevek za razpis “Bando Creatività”/ contributo progetto
“Bando Creatività”

USCI FVG – UNIONE SOCIETA’ CORALI DEL FVG
D.Š./C.F.: 9100320093

znesek/importo: 4.800,00 €
datum/data: 03/08/2021
predmet podpore/causale: saldo prispevka za razpis za zborovske projekte “Folk &
Social”/saldo contributo bando progetti corali 2020 per il progetto “Folk&Social”

USCI FVG – UNIONE SOCIETA’ CORALI DEL FVG
D.Š./C.F.: 9100320093

znesek/importo: 1.650,00 €
datum/data: 05/08/2021
predmet podpore/causale: predujem prispevka za razpis za zborovske projekte 2021 “Od odra do spleta”/acconto contributo bando progetti corali 2021 per il progetto “Dal palco al
web”

OBČINA SOVODNJE OB SOČI/COMUNE SAVOGNA D’ISONZO
D.Š./P.IVA: 80002990317

znesek/importo: 750,00 €
datum/data: 28/04/2021
predmet podpore/causale: Prispevek za redno delovanje za leto 2020/Contributo attività
istituzionale 2020