SKRD Jadro

 Ul./via Monte Sei Busi, 2

34077 Ronke/Ronchi dei Legionari (GO)

Predsednik Karlo Mucci

Slovensko kulturno rekreacijsko društvo Jadro je bilo ustanovljeno 17. novembra 1987. L. 1988 je občinska uprava dala društvu primeren sedež v Romjanu, tako je nastalo prvo javno slovensko kulturno jedro v Laškem namenjeno vsem Slovencem iz Tržiča do Zagraja. V tem letu se je ustanovil klekljarski odsek. Od tega leta so se v društvenem prostoru odvijala srečanja, predavanja in raznovrstni tečaji ter razstave klekljarskih izdelkov.

Namen ustanoviteljev društva je bil ta, da ne bi društvo bilo podrejeno kakršnikoli politiki, pač pa da bi društvo delovalo le v narodnem smislu. Društvo naj bi se povezovalo z delovanjem šole in vrtca s slovenskim učnim jezikom v Romjanu. Smoter društva je bil tudi ta, da bi prikazali italijanskemu prebivalstvu na „Teritorju“, da tu živijo Slovenci že stoletja kot avtohtona skupnost. Pred ustanovitvijo društva je v bistvu na tem območju obstajal le „Ženski pevski zbor“.  Pred leti so Slovenci v Laškem kulturno delovali samo v okviru društva Jadro, iskali so stike z občinsko upravo tako v Ronkah kot v Starancanu in Tržiču. Obenem je društvo začelo sodelovati tudi z raznimi lokalnimi italijanskimi društvi. Društvo skrbi, da vsako leto organizira tečaj slovenskega jezika, ki ga lahko obiskujejo Slovenci, da se v materinem jeziku izpopolnjujejo, kakor tudi Italijani. Udeleženci spoznavajo slovensko kulturo, slovenske kulturne centre in Slovenijo nasploh.

Predsednik Karlo Mucci