Prispevki javnih ustanov Cernet

SEZNAM JAVNIH PRISPEVKOV V LETU 2020
ELENCO CONTRIBUTI PUBBLICI 2020

Preglednost in objava javnih podpor – Zakon 4. avgust 2017 št. 124

ZDRUŽENJE/ASSOCIAZIONE DON MARIO CERNET – Davčna številka 93020260308

Teritorjalna Unija za Železno in Kanalsko dolino/Unione territoriale Canal del Ferro, Valcanale
znesek/importo: 8.349,36 €
datum/data: 22/01/2020
klica/causale: Za poučevanje slovenščine v okviru projekta “Odraščam v večjezikih” na večstopenskem zavodu I. Bachmann na Trbižu / Per l’insegnamento della lingua slovena nell’ambito del progetto “Cresco in piu’ lingue” presso l’Istituto I. Bachmann di Tarvisio

DEŽELA FURLANIJE JULIJSKE KRAJINE PREKO ZVEZE SLOVENSKE KATOLIŠKE PROSVETE/Regione Friuli Venezia Giulia tramite l’Unione culturale cattolica slovena
znesek/importo: 1.500,00 €
datum/data: 31/01/2020
klica/causale: Redno delovanje / Attivita’ istituzionale

Teritorjalna Unija za Železno in Kanalsko dolino/Unione territoriale Canal del Ferro, Valcanale
znesek/importo: 7.479,24 €
datum/data: 18/02/2020
klica/causale: Za poučevanje slovenščine v okviru projekta “Odraščam v večjezikih” na večstopenskem zavodu I. Bachmann na Trbižu / Per l’insegnamento della lingua slovena nell’ambito del progetto “Cresco in piu’ lingue” presso l’Istituto I. Bachmann di Tarvisio

Teritorjalna Unija za Železno in Kanalsko dolino/Unione territoriale Canal del Ferro, Valcanale
znesek/importo: 2.738,24 €
datum/data: 13/05/2020
klica/causale: Za poučevanje slovenščine v okviru projekta “Odraščam v večjezikih” na večstopenskem zavodu I. Bachmann na Trbižu / Per l’insegnamento della lingua slovena nell’ambito del progetto “Cresco in piu’ lingue” presso l’Istituto I. Bachmann di Tarvisio

Občina Naborjet-Ovčja vas / Comune di Malborghetto – Valbruna
znesek/importo: 3.074,40 €
datum/data: 18/06/2020
klica/causale: Za poučevanje slovenščine v okviru projekta “Odraščam v večjezikih” na večstopenskem zavodu I. Bachmann na Trbižu / Per l’insegnamento della lingua slovena nell’ambito del progetto “Cresco in piu’ lingue” presso l’Istituto I. Bachmann di Tarvisio

Teritorjalna Unija za Železno in Kanalsko dolino/Unione territoriale Canal del Ferro, Valcanale
znesek/importo: 4.054,22 €
datum/data: 22/06/2020
klica/causale: Za poučevanje slovenščine v okviru projekta “Odraščam v večjezikih” na večstopenskem zavodu I. Bachmann na Trbižu / Per l’insegnamento della lingua slovena nell’ambito del progetto “Cresco in piu’ lingue” presso l’Istituto I. Bachmann di Tarvisio

Teritorjalna Unija za Železno in Kanalsko dolino/Unione territoriale Canal del Ferro, Valcanale
znesek/importo: 4.284,14 €
datum/data: 06/07/2020
klica/causale: Za poučevanje slovenščine v okviru projekta “Odraščam v večjezikih” na večstopenskem zavodu I. Bachmann na Trbižu / Per l’insegnamento della lingua slovena nell’ambito del progetto “Cresco in piu’ lingue” presso l’Istituto I. Bachmann di Tarvisio

Teritorjalna Unija za Železno in Kanalsko dolino/Unione territoriale Canal del Ferro, Valcanale
znesek/importo: 4.266,84 €
datum/data: 12/08/2020
klica/causale: Za poučevanje slovenščine v okviru projekta “Odraščam v večjezikih” na večstopenskem zavodu I. Bachmann na Trbižu / Per l’insegnamento della lingua slovena nell’ambito del progetto “Cresco in piu’ lingue” presso l’Istituto I. Bachmann di Tarvisio