Prispevki javnih ustanov ZCPZ

SEZNAM JAVNIH PRISPEVKOV V LETU 2021
ELENCO CONTRIBUTI PUBBLICI 2021

Preglednost in objava javnih podpor – Zakon 4. avgust 2017 št. 124
ZDRUŽENJE CEKVENIH PEVSKIH ZBOROV GORICA- FEDERAZIONE CORI
PARROCCHIALI GORIZIA – Davčna številka/codice fiscale: 91024090317

DEŽELA FURLANIJA JULIJSKA KRAJINA preko ZVEZE SLOVENSKE KATOLIŠKE
PROSVETE/REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA tramite l’UNIONE CULTURALE
CATTOLICA SLOVENA

D.Š./P.IVA: 80014930327
znesek/importo: 12.000,00 €
datum/data: 08/05/2021
predmet podpore/causale: predujem prispevka za redno delovanje 2020/ acconto
contributo attività istituzionale 2020


DEŽELA FURLANIJA JULIJSKA KRAJINA preko ZVEZE SLOVENSKE KATOLIŠKE
PROSVETE/REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA tramite l’UNIONE CULTURALE
CATTOLICA SLOVENA

D.Š./P.IVA: 80014930327
znesek/importo: 10.816,39 €
datum/data: 19/05/2021
predmet podpore/causale: predujem prispevka za redno delovanje 2020/ acconto
contributo attività istituzionale 2020

USCI FVG – UNIONE SOCIETA’ CORALI DEL FVG
D.Š./C.F.: 9100320093

znesek/importo: 750,00 €
datum/data: 08/03/2021
predmet podpore/causale: prispevek za izredne odhodke za delovanje 2020 /concorso
spese straordinario per la propria attivita’ 2020


USCI FVG – UNIONE SOCIETA’ CORALI DEL FVG
D.Š./C.F.: 9100320093

znesek/importo: 750,00 €
datum/data: 20/12/2021
predmet podpore/causale: prispevek za redno delovanje 2020 /contributo per la propria
attivita’ 2020


USCI FVG – UNIONE SOCIETA’ CORALI DEL FVG
D.Š./C.F.: 9100320093

znesek/importo: 1.000,00 €
datum/data: 20/12/2021
predmet podpore/causale: prispevek za izredne odhodke za delovanje 2020 /concorso
spese straordinario per la propria attivita’ 2020